Fotogaléria:

Zverejnili sme

O b e c   P r e n č o v

uzavrela v roku   2 0 1 3

Zmluvy

 

 Január  

Zmluva o poskytnutí NFP   č. KaHR-22VS-1001/0321/144 uzavretá so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou celú zmluvu aj s prílohami nájdete TU.


 Zmluvy 2012

Január

Názov zmluvy

Číslo

Predmet zmluvy

Uzavretá s

Zmluva o dielo
 Kúpna zmluva

Príloha ku KZ

-
03/2012k obj. č. 2012

Projekt pre stav. povolenie
Celoročný odber kameniva
Cenník

VAX Projekt, s.r.o., Zvolen
KSR - Kameňolomy SR, s. r. o.
Lom Tepličky

 

Marec

Názov zmluvy

Číslo

Predmet zmluvy

Uzavretá s

Dodatok k zmluve 602/234/2011
Dohoda
Dodatok
Dohoda
Dohoda
Zmluva o poskytnutí dotácie

1
15/§51/2012
1/2012
7/§50j/2012/ZP
28/§51/2012
UVSR - 134/2012 
Odklad splácania úveru
Absolventská prax
Zmena prílohy č. 1
Ochrana pred povodňami
Absolventská prax
"Modernizácia pestovateľskej
pálenice"
ŠFRB
ÚPSVaR 
ÚV SR
ÚPSVaR BS
ÚPSVaR BS
Úrad vlády SR

 

Apríl

Názov zmluvy Číslo Predmet zmluvy Uzavretá s

Zmluva o využívaní el. služieb
Dodatok k ZoD č. 2409/2009/IS
Zmluva o dielo

Mandátna zmluva
Kúpna zmluva
Zmluva o dielo
Zmluva o dotácii

P-0032094300

1

-

-
31/04/2012/0410A
-
85731 08U01
elektronické služby

práce realizované z Environmen. fondu
Údržba a aktualizácia webu obce Prenčov
sociálna práca
Listnaté palivové drevo
Vypracovanie projekt. žiadosti
kanalizácia
Union ZP

COMBIN s.r.o. Banská Štiavnica 
Jozef Mališ

Eliška Vasiľová
LESY SR, OZ Levice
Development services
Environmentálny fond

 

Máj

Názov zmluvy

Číslo

Predmet zmluvy

Uzavretá s

 Dohoda
 Dohoda
Zmluva o
spolupráci
12/§50j/2012/ZP 
32/§52a/2012/NP V-2
099/2012 - /Z - 5.0/V
podpora zamestnanosti - opatrenia pre povodňami
príspevok na aktivačnú činnosť formou dobr. služby
Terénny sociálny pracovník
ÚPSVaR BS 
ÚPSVaR BS
FSR

Jún

Názov zmluvy

Číslo

Predmet zmluvy

Uzavretá s

Zmluva 364/2012/ODDRHA finančná dotácia BBSK


Júl

Názov zmluvy

Číslo

Predmet zmluvy

Uzavretá s

Zmluva o poskytnutí NFP
Zmluva o poskytnutí NFP
4400001
4400002
poskytnutie NFP
poskytnutie NFP
PPASeptember

Názov zmluvy

Číslo

Predmet zmluvy

Uzavretá s

Kúpna zmluva
Zmluva o poskytnutí NFP
Dohoda
Dohoda

-
032/2012/3.1/OPV
27/§50j/2012/ZP
76/§52a/2012/NP V-2

prevod nehnuteľnosti
nenávratný fin. príspevok
podpora zamestnanosti
dobrovoľnícka služba
Peter Andrášek s manž.
Agentúra MŠVVaŠ SR
ÚPSVaR BS
ÚPSVaR BS

Október

Názov zmluvy

Číslo

Predmet zmluvy

Uzavretá s

Zmluva o prenájme objektu
Dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda
Dodatok
Dohoda
4/2012
86/§52a/2012/NP V-2
37/§50j/2012/ZP

6
94/§52a/2012/NP V-2
prenájom priestorov
dobrovoľnícka služba
podpora zamestnanosti
financovanie a organizácia
dobrovoľnícka služba
TIMOTHY, s. r. o.
ÚPSVaR BS
ÚPSVaR BS

obce okr. BS
ÚPSVaR BS

November

Názov zmluvy

Číslo

Predmet zmluvy

Uzavretá s

Dodatok k Zmluve o dielo č 5073/2010
Záložná zmluva

1
602/234/2011

Zmeny v rozsahu prác
Zriadenie záložného práva
SimKor, s. r. o.
ŠFRB


December

Názov zmluvy

Číslo

Predmet zmluvy

Uzavretá s

Zmluva ZM2001459 vytvorenie audiovizuálneho diela a licencia na jeho použitie RTVS BA

 

Z m l u v y   v   r o k u   2 0 1 1

Názov zmluvy

Číslo

Predmet zmluvy

Uzavretá s

Mandátna zmluva

 -

 Technický dozor na stavbe

Zdenko Šlúch-TOBI 

Záložná zmluva

 602/634/2009

 Zriadenie záložného práva

 ŠFRB

Zmluva o dielo

 5073/2010

 Výstavba nájomných bytových domov

 SimKor, s.r.o.

Zmluva o prevádzkovaní - príloha 2011

 98/2009

 Ročný rozpočet pre rok 2011

 W-Control, s.r.o.

Záložná zmluva

 0420-PRB-2009/Z

 Zriadenie záložného práva

 MDVaRR SR

Zmluva o pripojení

 P20202010120065

 Pripojenie do siete

 SSE - D, a.s.

Zmluva o dielo

11/2011/HŽPaZ 

 Odborná expertíza

 Reg. úrad VZ

Zmluva o dielo

 Ekologický program

 OZ MVO Ľudia a voda

Zmluva o dielo

62003739 

Servis výťahov - Standard  KONE, s.r.o. 

Zmluva o inzercii

771110530 

Inzercia SENIOR PARK 

 Region PRESS, s.r.o.

Zmluva o úvere 

08/006/10

Komunál eurofondy úver 

 Dexia banka Slovensko, a.s.

Zmluva o úvere

 08/007/07

 Komunál univerzálny úver

 Dexia banka Slovensko, a.s.

Poistná zmluva

 1225105711

 Úrazové poistenie

 Komunálna poisťovňa, a.s.

Poistná zmluva

 1225105811

 Úrazové poistenie

 Komunálna poisťovňa, a.s.

Mandátna zmluva

 -

 Koordinátor projektu

 Ing. Ján Priebera

Dohoda

 11/§50j/2011

 Revitalizácia krajiny

 ÚPSVaR BS

Dohoda

 12/§50j/2011

 Revitalizácia krajiny

ÚPSVaR BS 

Kúpna zmluva

 Prevod nehnuteľnosti

 M. Dubovský s manželkou

Zmluva o dielo

 Odborný garant

 OZ MVO Ľudia a voda

Komisionárska zmluva

 Poskytovanie služieb

Le Cheque dejeuner, s.r.o. 

Zmluva 

CEZ:UVSR-197/2011 

"Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011" 

Úrad vlády SR 

Kúpna zmluva

033/2011 

Nákup frakcií

KSR, s.r.o. 

Zmluva 

0012-PRB/2011 

Dotácia na obstaranie nájomných bytov 

MDVaRR SR 

Zmluva

0013-PRB/2011 

Dotácia na obstaranie technickej vybavenosti

 MDVaRR SR

Zmluva o dielo 

5073/A/2011 

 Revitalizačné opatrenia v obci Prenčov

SimKor, s.r.o. 

Záložná zmluva

 602/234/2011

 Zriadenie záložného práva

ŠFRB

Kúpna zmluva

 -

 Prevod nehnuteľnosti

J. Vasiľ s manželkou
J. Frčka s manžnelkou
P. Paučo s manželkou

Zmluva o dotácii

 17/2011

 "Kamerový a bezpečnostný systém pre obec Prenčov"

 Obvodný úrad B. Bystrica

Zmluva o dotácii

 642/2011/ODDTRFR

 CD - Ozveny Prenčovského chotára III.

 BBSK

Zmluva o dotácii

 643/2011/ODDTRFR

PDH - "V Prenčove na rínku" 

 BBSK

Dodatok k dohode č. 11/§50j/2011 

Zmena článkov v dohode 

ÚPSVaR BS 

Dodatok k dohode č. 12/§50j/2011

Zmena článkov v dohode

ÚPSVaR BS

Dohoda 

28/§50j/2011 

Príspevok na podporu zamestnanosti 

ÚPSVaR BS 

Zmluva o partnerstve

Vytvorenie pracovných miest 

Milan Ďuroch - R65 

Zmluva o partnerstve

Vytvorenie pracovných miest

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o.

Zmluva o partnerstve

Vytvorenie pracovných miest

Ing. A. Krippner - Retex

Dodatok k zml. č. 197/2011

1/2011 

Zmena prílohy č. 1 

Úrad vlády SR 

Dohoda 

61/§52a/2011/NPV-2 

 Realizácia aktivačnej činnosti

 ÚPSVaR BS

Dodatok k zml. č. 197/2011 

2/2011 

 Zmena termínu

 Úrad vlády SR

Zmluva 2. RP 2011 
Zmluva o spolupráci

1872/2011 
-

 Finančné prostriedky
 2. RP

 Úrad vlády SR
 MVO Ľudia a voda

 

     Ďalej zverejňujeme aj:
       Faktúry
       Objednávky

KALENDÁR

Apríl 2014
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
meniny má: Rudolf

Anketa:

Počasie na Slovensku: