Fotogaléria:

Zmluvy

Zmluvy 2013
Zmluvy, ktoré uzatvorila obec Prenčov v roku 2013
pdf Zmluva o poskytnutí NFP č. KaHR-22VS-1001/0312/144
pdf Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o NFP
pdf Predmet podpory NFP
pdf Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o NFP
pdf Hlásenie o začatí realizácie projektu
pdf Podpisový vzor k zmluve o NFP
pdf Rozpočet projektu
pdf Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie č. ZM2001459 s RTVS
pdf Kúpna zmluva Mivasoft č.1/2013
pdf Dodatok č. 1 k Dohode č. 3/XX/2012/§54
pdf Dohoda o poskytnutí príspevku na dobrovoľnícku službu č. 7/§52a/2013/NP V-2
pdf Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 1.11.2002
pdf Dodatok č. 2 OP Vzdelávanie
pdf Zmluva s Min. práce, soc. vecí a rodiny č. 1733/2013-M_ORF - Senior Park Prenčov
pdf Záložná zmluva s MDVaRR SR č. 0012-PRB/2011/Z
pdf Dohoda s ÚPSVaR BS č. 33/§52a/2013/NP V-2 - dobrovoľnícka služba
pdf Dohoda s ÚPSVaR BS č. 33/§51/2013 - absolventská prax
pdf Dohoda s ÚPSVaR BS č. 37/§51/2013 - absolventská prax
pdf Zmluva o dielo - Technické služby m.p. Banská Štiavnica
pdf Dohoda č. 2/§50j/2013/R o poskytnutí príspevku na podporu zametnanosti a realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
pdf Kúpna zmluva č. 4/1803/HBH/2012 uzatvorená so SR - Slovenská správa ciest
pdf Zmluva o účinkovaní s FS MOSTÁR
pdf Zmluva o zverení majetku - ZŠ s MŠ Prencov (OP Vzdelávanie)
pdf Zmluva o zverení majetku - ZŠ s MŠ Sv. Anton (OP Vzdelávanie)
pdf Dodatok k Zmluva o zverení majetku - ZŠ s MŠ Prencov (OP Vzdelávanie)
pdf Zmluva o dielo - Zinger spol. s r.o.
pdf Dohoda o spolupráci
pdf Dohoda o účasti na školení
pdf Zmluvy o združenej dodávke elektriny so SSE, a. s.
pdf Zmluva č. 423/2013/UDP o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2013 - BBSK
pdf Servisná zmluva výťahov - Zmluva o dielo č. 26/2a/2013 s Anton Bielik - LIFT SERVIS
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 22/11/2010/PS - Combin Banská Štiavnica, s.r.o.
pdf Zmluva o poskytovaní služieb OPV - EduCom
pdf Dohoda
pdf Zmluva o poskytnutí služieb pre OP Vzdelávanie
pdf Dohoda o poskytnutí dotácie (finančných prostriedkov) - Mesto Banská Štiavnica
pdf Dohoda č. 4/§50j/NS 2013 s Úradom práce, sociálnych vecí a rodina Banská Štiavnica
pdf Dodatok č. 1 ArtKruh - OP Vzdelávanie
pdf Dodatok č. 1 EduCom - OP Vzdelávanie
pdf Nájomná zmluva - Euro Agri International spol. s r. o.
pdf ZMLUVA o dielo 2/2013 s Mikroregión Južné Sitno
pdf Zmluva o prenájme učebných priestorov - VOKA
pdf Zmluva o výpožičke
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o refundácii
pdf Dohoda o poskytnutí dotácie
pdf Zmluva o prenájme učebných priestorov - ART KRUH
pdf Zmluva o poskytnutí NFP č. Z2212012017301
doc Dohoda č. 39/§52a/2013/NP VAOTP - 3 s UPSVaR Banská Štiavnica
pdf Dodatok č. DOD/01 - 2013/099/2012-IZ-5.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach
pdf Dohoda č. 20/§51/2013 - absolventská prax
pdf Zmluva o poskytovaní služieb
pdf Dodatok č. 1 k Zmluva číslo 2/2011 o prenájme objektu č.p 39
pdf Dohoda o poskytnutí dotácie (finančných prostriedkov)
pdf Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šactva
pdf Zmluva o prenájem objektu č. p. 39 č. 2/2013
pdf Mandátna zmluva č. 7/2013
pdf Zmluva o poskytnutí NFP č. 090/2013-IZ-5.0/V
pdf Zmluva o realizácii elektronických aukcií - Lazar Conzulting, s.r.o.
Zmluvy
uzavreté v predchádzajúcich rokoch
pdf Zmluva o prevádzkovaní ČOV
Zmluvy - rok 2012
Zmluvy, ktoré uzatvorila obec Prenčov v roku 2012
pdf Zmluva o dielo - Na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie stavby Zberný dvor vytriedených odpadov a stojiská kontajnerov
pdf Kúpna zmluva 03/2012k obj. č. 2012
pdf Cenník ku Kúpna zmluva 03/2012k obj. č. 2012
pdf Dodatok č. 1 k zmluve č. 602/234/2011 o poskytnutí podpory zo ŠFRB
pdf Dohoda 15/§51/2012 o zabezpečení absolventskej praxe absolventa školy
pdf Dodatok č. 1/2012 - 2. RP
pdf Dohoda č. 7/§50j/2012/ZP
pdf Dohoda č. 28/§51/2012
pdf Zmluva o využívaní elektronických služieb - Union ZP
pdf Dodatok č. 1 k ZoD č. 2409/2009/IS
pdf Zmluva o dielo
pdf Mandatna zmluva
pdf Kúpna zmluva č. 31/04/2012/0410A
pdf Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti
pdf Zmluva č. 85731 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu - ČOV
pdf Dohoda č. 12/§50j/2012/ZP
pdf Dohoda č. 32/§52a/2012/NP V-2
pdf Zmluva o spolupráci - Terénny sociálny pracovník
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády Slovenskej republiky č. 134/2012
pdf Zmluva č. 364/2012/ODDRHA s BBSK o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov z PPA
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov z PPA 2
pdf Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (text) - OP Vzdelávanie
pdf Dohoda č. 27/§50j/2012/ZP
pdf Dohoda č. 76/§52a/2012/NP V-2
pdf Zmluva o prenájme objektu - TIMOTHY, s. r. o.
pdf Dohoda s ÚPSVaR - Dobrovoľnícka služba
pdf Dohoda č. 37/§50j/2012/ZP
pdf Dodatok č. 6 k zmluve o zriadení spoločného úradu
pdf Dohoda č. 94/§52a/2012/NP V-2
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo 5073/2010
pdf Zmluva o refundacii
pdf Záložná zmluva 12 b.j.
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Licenčná zmluva
pdf Dohoda č. 3/XX/2012/§54
pdf Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie č. ZM2001459
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 22/11/2010/PS
Zmluvy - rok 2011
Zmluvy, ktoré naša obec uzavrela v roku 2011
pdf Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora
pdf Záložná zmluva č. 602/634/2009
pdf Zmluva o dielo č. 5073/2010
pdf Zmluva o prippojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
pdf Záložná zmluva č. 0420 - PRB - 2009/Z
pdf Zmluva o dielo č. 11/2011/HŽPaZ
pdf Zmluva o dielo s MVO
pdf Zmluva o prevádzkovaní ČOV - Príloha 2011
pdf Zmluva o dielo č. 62003739
pdf Zmluva o inzercii č. 771110530
pdf Zmluva o úvere č. 08/006/10
pdf Zmluva o úvere č. 08/007/07
pdf Zmluva o úrazovom poistení I
pdf Zmluva o úrazovom poistení II
pdf Mandátna zmluva
pdf Dohoda 11/§50j/2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
pdf Dohoda 12/§50j/2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
pdf Kúpna zmluva
pdf Zmluva o dielo - Odborný garant
pdf Komisionárska zmluva
pdf Zmluva - "Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011"
pdf Kúpna zmluva č. 033/2011
pdf Zmluva č. 0012-PRB/2011
pdf Zmluva č. 0013-PRB/2011
pdf Zmluva o dielo 5073/A/2011
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
pdf Záložná zmluva č. 602/234/2011
pdf Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti
pdf Zmluva č. 642/2011/ODDTRFR
pdf Zmluva č. 643/2011/ODDTRFR
pdf Dodatok č. 1 k Dohode č. 11/§50j/2011
pdf Dodatok č. 1 k Dohode č. 12/§50j/2011
pdf Dohoda č. 28/§50j/2011
pdf Zmluva o partnerstve - Milan Ďuroch
pdf Zmluva o partnerstve - Ing. Anton Krippner
pdf Zmluva o partnerstve - Mäsovýroba Prenčov, s. r. o.
pdf Dodatok k zmluve - 1. RP č. 1/2011
pdf Dohoda č. 61/§52a/2011/NP V-2
pdf Dodatok k zmluve - 1. RP č. 2/2011
pdf Zmluva - "Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011"
pdf Zmluva o spolupráci s MVO Ľudia a voda - 2. RP
Absolventská prax
Dohody a dodatky uzatvorené s ÚPSVaR v Banskej Štiavnici
pdf Dohoda č. 20/§51/2011
pdf Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/§51/2011

KALENDÁR

Apríl 2014
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
meniny má: Jela

Anketa:

Počasie na Slovensku: